Zonnepanelen Belgian Energy Systems

Digitale Teller

Terugdraaiende teller

De teller staat op kop van uw elektrische installatie om uw verbruik te registreren. Het systeem van het terugdraaiend telwerk is in deze tijd wat achterhaald.
Onze netbeheerders Eandis en Infrax, die nu samen Fluvius vormen, kunnen quasi geen distributietarieven aanrekenen aan zonnepaneeleigenaars. Dit doordat gestreefd wordt het verbruik op jaarlijkse schaal tot nul te herleiden.
In 2015 werd hiervoor het prosumententarief in het leven geroepen. Een met de natte vinger bepaald tarief op basis van het geïnstalleerd omvormervermogen.
De reactie van de weldenkende Vlaming hierop, het onderdimensioneren van de omvormer tgo de panelen, dit om een zo laag mogelijk prosumententarief te bekomen.

Digitale teller

Er worden alsmaar méér zonnepanelen bijgeplaatst. Het wordt voor onze netbeheerders alsmaar moeilijker in te schatten hoeveel productie er is op bepaalde momenten tegenover het effectieve elektriciteitsverbruik. Om hiervan een beter beeld te krijgen, lanceren ze de digitale teller (de terugdraaiende teller wordt ook stilaan niet meer geproduceerd, dus kan België ook niet anders dan mee overstappen).
Deze nieuwe teller kan zowel bijhouden hoeveel elektriciteit je in het net pompt (met PV of andere opwekking) maar ook hoeveel elektriciteit je opnieuw uit het net haalt. Zo komen we tot 2 telwerken; Injectie en Afname, dit in een digitaal jasje.

Voor meer info omtrent tarief en implementering kan je de websites van VREG en Fluvius raadplegen;
www.vreg.be/nl/digitale-meter
www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter

Slimme meter

Is de digitale meter slim? Nee, een computer is pas “slim” als een programma automatisch loopt. Dit is ook zo met de digtale teller.
Er kunnen allerlei algoritmes worden opgesteld om verbruikers aan te sturen via het aandeel injectie. In principe heb je hiervoor géén slimme meter nodig.
Wel als de netbeheerders een contact wensen vrij te geven wanneer stroom bv goedkoper is, zoals we dit met boilerladingen kennen van vroeger.

Blijft PV dan nog interessant?

In Vlaanderen worden de zonnepaneeleigenaars gegarandeerd van een 15 jarig terugdraaiend effect.
Kort geschetst betekent dit, dat na keuring, bij een digitale teller er zal worden gerekend met de het aandeel Afname – het aandeel Injectie.
Dit is gelijkaardig zoals we dit nu kennen met schijfje van de analoge teller die achteruit draait. Het prosumententarief blijft hier dan wel.

Wanneer men kiest voor het andere tarief, dan worden er enkel distributietarieven aangerekend op het aandeel Afname. Het deel die “terugdraait” via de Injectie is dus enkel het energiegedeelte die men terugwint. Zo wordt er een stimulans gegeven om zovéél mogelijk elektriciteit rechtstreeks uit de zon te verbruiken. Het prosumententarief zou hier dan wel wegvallen. Dit systeem is tevens ook zo vanaf 2021.

Wie dus nog volop wil profiteren, kan ons gerust contacteren voor een offerte op maat.

Voor méér info omtrent het nieuwe tarief bekijk de website van de VREG

Wat met mijn groenestroomcertificaten?

Als u voorheen al recht had op subsidies, dan blijven deze 20 jaar geldig, afhankelijk vanaf welk jaar de installatie initieel werd geplaatst.
Voor een duidelijker overzicht omtrent bandingsfactoren voor installaties geplaatst na de afschaffing van de subsidies, zie de website van de Vlaanderen Energie.